πΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Γενικές πληροφορίες
Η ιστοσελίδα www.anastasiahotelkos.gr χρησιμοποιεί cookies, προκειμένου να παρέχει στον χρήστη/επισκέπτη μια εύκολη και πιο άνετη περιήγηση και βελτιωμένες υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας www.anastasiahotelkos.gr. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται, επομένως, για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων της www.anastasiahotelkos.gr, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής GDPR), και μετά από την απόκτηση της συγκατάθεσης του χρήστη/επισκέπτη, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α του GDPR. Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone κλπ.) ενός χρήστη/επισκέπτη, έτσι ώστε κάθε φορά που ο χρήστης/επισκέπτης συνδέεται στην ιστοσελίδα, συλλέγονται πληροφορίες για να προσφέρουν στον χρήστη/επισκέπτη σχετικές υπηρεσίες. Ωστόσο, μέσω των συγκεκριμένων πληροφοριών, δεν υπάρχει άμεση αναγνώριση του χρήστη/επισκέπτη. Επιπλέον, τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στην τερματική συσκευή του επισκέπτη, καθώς δεν περιέχουν κακόβουλα προγράμματα, όπως ιούς ή προγράμματα τύπου τροιάνου.

Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org, η οποία περιέχει οδηγίες για τη διαχείριση των cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους περιηγητών.
Γενικά, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι ταξινόμησης των cookies: το σκοπό που εξυπηρετούν, το χρονικό διάστημα που διαρκούν και η προέλευσή τους.

Ειδικότερα:
α) ανάλογα με την προέλευσή τους, διακρίνονται σε cookies πρώτου μέρους, όταν έχουν οριστεί από την ιστοσελίδα www.anastasiahotelkos.gr και σε cookies τρίτων μερών, όταν καθορίζονται από έναν τρίτο πάροχο, που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα www.anastasiahotelkos.gr για διάφορες υπηρεσίες, όπως συστήματα στατιστικής ανάλυσης και διαφημιστικές υπηρεσίες.
β) ανάλογα με τη διάρκειά τους, χωρίζονται σε session cookies, που διαγράφονται αμέσως μόλις ο χρήστης κλείνει τον περιηγητή, και σε παρατεταμένα cookies, που παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική συσκευή του χρήστη/επισκέπτη, αλλά και στους διακομιστές του παρόχου για ορισμένο χρονικό διάστημα.
γ) ανάλογα με τον σκοπό τους, διακρίνονται σε απαραίτητα, προτιμήσεις, στατιστική ανάλυση, μάρκετινγκ, μη κατηγοριοποιημένα κλπ. Η χρήση των cookies μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε στον χρήστη μια ευκολότερη και πιο άνετη περιήγηση στην ιστοσελίδα www.anastasiahotelkos.gr, παρέχοντας παράλληλα διαφημίσεις βασισμένες στα ενδιαφέροντά του και αναλύοντας τη λειτουργία της ιστοσελίδας και τις διαδικτυακές της υπηρεσίες www.anastasiahotelkos.gr χρησιμοποιώντας στατιστικά δεδομένα.

Κατηγορίες των cookies
Η ιστοσελίδα www.anastasiahotelkos.gr χρησιμοποιεί τις παρακάτω κατηγορίες cookies:

Απαραίτητα cookies (λειτουργικά): Τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία μιας ιστοσελίδας, καθώς χωρίς αυτά η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Για αυτόν τον τύπο cookies, δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη, καθώς θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για τη σύνδεση στις ιστοσελίδες της www.anastasiahotelkos.gr ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Η αποθήκευσή τους βασίζεται, συνεπώς, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση φ του GDPR.


Cookies μάρκετινγκ / παρακολούθησης: Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούν τις επισκέψεις που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να εμφανίζονται περιεχόμενα που ταιριάζουν καλύτερα στα ενδιαφέροντά σας. Ειδικότερα, η χρήση τους βοηθά στην αποστολή στοχευμένων προσφορών και διαφημίσεων, στη μείωση του αριθμού των διαφημίσεων που εμφανίζονται σε εσάς ή στην αξιολόγηση μιας διαφημιστικής εκστρατείας. Η αποθήκευσή τους απαιτεί τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση α του GDPR.


Στατιστικά cookies: Τα cookies αυτά συλλέγουν και αναλύουν ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας. Η αποθήκευσή τους απαιτεί τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση α του GDPR.


Cookies απόδοσης: Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται ειδικά για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.anastasiahotelkos.gr, ποιες σελίδες της ιστοσελίδας επισκέπτεται κυρίως, ή αν λαμβάνει μηνύματα σφάλματος στις ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies παρακολουθούν μόνο την απόδοση της ιστοσελίδας καθώς ο χρήστης/επισκέπτης αλληλεπιδρά με αυτήν. Τα cookies αυτά δεν συλλέγουν προσωποποιημένες πληροφορίες για τους επισκέπτες, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα συλλεγόμενα δεδομένα είναι ανώνυμα και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας.

Πώς μπορεί ο χρήστης/επισκέπτης να απενεργοποιήσει τα cookies
Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις του περιηγητή του στον περιηγητή του, προκειμένου να απενεργοποιήσει και να διαγράψει τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή του, ανατρέχοντας στις "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ cookies" του περιηγητή. Πολλά cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της χρηστικότητας ή λειτουργικότητας των ιστοσελίδων/εφαρμογών μας. Επομένως, η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να μην σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ορισμένα μέρη των ιστοσελίδων/εφαρμογών της www.anastasiahotelkos.gr.